Dasgezond - Dat is gezond!
Biologische tomaten

Waarom zijn biologische producten duurder dan gewone producten?

Biologisch

Biologisch eten is over het algemeen duurder dan conventioneel geteeld voedsel om verschillende redenen:

  1. Kleinschalige productie: Biologische boerderijen en landbouwbedrijven hebben vaak lagere opbrengsten per hectare in vergelijking met conventionele landbouw. Dit komt omdat biologische boeren geen gebruik maken van synthetische pesticiden en kunstmeststoffen, die de opbrengsten kunnen verhogen. Hierdoor kunnen de kosten per eenheid productie hoger zijn.

  2. Handarbeid: Biologische landbouw vereist vaak meer handarbeid, omdat boeren vaak met de hand onkruid moeten wieden en plagen moeten bestrijden, in plaats van chemische middelen te gebruiken. Dit verhoogt de arbeidskosten en kan de prijs van biologisch voedsel opdrijven.

  3. Strengere regelgeving: Biologische boerderijen moeten voldoen aan strikte regels en certificeringsnormen om hun producten als biologisch te kunnen verkopen. Deze regelgeving brengt administratieve kosten met zich mee, evenals kosten voor certificering, inspecties en naleving, die worden doorberekend aan de consument.

  4. Lagere opbrengsten: Omdat biologische boerderijen geen gebruik maken van genetisch gemodificeerde gewassen en vaak minder intensieve landbouwpraktijken volgen, kunnen de opbrengsten per hectare lager zijn dan bij conventionele landbouw. Dit kan leiden tot schaarste en hogere prijzen voor biologische producten.

  5. Schaalvoordelen: Grote industriële landbouwbedrijven kunnen vaak profiteren van schaalvoordelen, wat betekent dat ze hun productiekosten per eenheid kunnen verlagen. Biologische boerderijen zijn doorgaans kleinschaliger en hebben niet dezelfde schaalvoordelen, waardoor de kosten per eenheid productie hoger kunnen zijn.

  6. Transport en distributie: Biologische producten moeten soms over grotere afstanden worden vervoerd omdat ze niet altijd lokaal worden geproduceerd. Dit kan transportkosten met zich meebrengen die de prijs verhogen.

  7. Lagere opbrengsten en risico's: Biologische boeren lopen vaak meer risico op oogstverlies als gevolg van plagen of ziekten, omdat ze geen gebruik maken van synthetische bestrijdingsmiddelen. Dit kan de prijs van biologisch voedsel verder opdrijven.

Hoewel biologisch voedsel duurder is, kan je bereid zijn meer te betalen voor biologische producten vanwege de voordelen voor het milieu, de gezondheid en de ethische overwegingen die gepaard gaan met biologische landbouwpraktijken. Bovendien zijn er lokale initiatieven en coöperatieve boerderijen die biologische producten tegen redelijkere prijzen aanbieden, vooral als ze rechtstreeks aan consumenten worden verkocht zonder tussenpersonen.

Biologische tomaten

Biologische tomaten